Historia pary nr 25
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 1 EW +90 35.0
2 EW -140 45.0
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 3 EW -100 7.5
4 EW -650 70.0
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 5 EW -620 90.0
6 EW -200 20.0
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 7 EW +620 22.5
8 EW -100 23.7
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 9 EW +660 92.5
10 EW +100 22.5

Wynik 42.8
+/- 0.0
Razem 42.8