Historia pary nr 26
Jarosław Frąckowiak -Roman Kujawski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Włodzimierz Bąk -Krzysztof Krause 1 NS -50 72.5
2 NS +140 55.0
Janusz Kościelny -Przemysław Machowczyk 3 NS -620 10.0
4 NS -100 17.5
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski 5 NS+1370 82.5
6 NS +100 47.5
Zofia Mikołajczyk -Ewa Mielcarzewicz 7 NS -650 30.0
8 NS +50 57.8
Jan Grygier -Jan Weber 9 NS -630 22.5
10 NS -200 27.5

Wynik 42.2
+/- 0.0
Razem 42.2