Historia pary nr 3
Andrzej Malenta -Roman Garski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Piotr Jassem -Pawe Jassem 1 NS -100 57.5
2 NS -100 7.5
Marek Janik -Henryk Duszyski 3 NS -140 62.5
4 NS +680 45.0
Jerzy Stypiski -Stefan Saml 5 NS +620 10.0
6 NS +200 80.0
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 7 NS -620 77.5
8 NS -300 26.3
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziski 9 NS -600 55.0
10 NS -140 55.0

Wynik 47.6
+/- 0.0
Razem 47.6