Historia pary nr 30
Stanisław Janik -Janusz Zwierzyński

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Sławomir Czapliński -Jarosław Hilbrecht 1 NS -100 57.5
2 NS +140 55.0
Zofia Mikołajczyk -Ewa Mielcarzewicz 3 NS +200 100.0
4 NS+1430 85.0
Jan Grygier -Jan Weber 5 NS+1370 82.5
6 NS -90 22.5
Włodzimierz Bšk -Krzysztof Krause 7 NS -650 30.0
8 NS -400 15.8
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski 9 NS -600 55.0
10 NS -200 27.5

Wynik 53.0
+/- 0.0
Razem 53.0