Historia pary nr 33
Jerzy Stypiński -Stefan Samól

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Robert Górny -Rajmund Wiśniewski 1 EW -50 15.0
2 EW -200 15.0
Ryszard Olenderek -Marek Więcek 3 EW +620 90.0
4 EW-1660 0.0
Andrzej Malenta -Roman Garski 5 EW -620 90.0
6 EW -200 20.0
Piotr Tuczyński -Tomasz Metelski 7 EW +800100.0
8 EW -250 0.1
Grażyna Busse -Piotr Busse 9 EW +600 45.0
10 EW +200 72.5

Wynik 44.7
+/- 0.0
Razem 44.7