Historia pary nr 36
Mirosław Małecki -Paweł Małecki

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 1 EW +630100.0
2 EW -140 45.0
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 3 EW +100 27.5
4 EW +200 92.5
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 5 EW-1370 17.5
6 EW -100 52.5
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 7 EW +650 70.0
8 EW +300 73.6
Stefan Masternak -Marek Piechociński 9 EW +600 45.0
10 EW +140 45.0

Wynik 56.8
+/- 0.0
Razem 56.8