Historia pary nr 37
Józef Grewling -Włodzimierz Kozicki

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 1 EW +170 80.0
2 EW -620 7.5
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 3 EW +620 90.0
4 EW -680 55.0
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 5 EW -690 47.5
6 EW -100 52.5
Stefan Masternak -Marek Piechociński 7 EW +620 22.5
8 EW -100 23.7
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 9 EW +210 15.0
10 EW +200 72.5

Wynik 46.6
+/- 0.0
Razem 46.6