Historia pary nr 38
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 1 EW +170 80.0
2 EW -140 45.0
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 3 EW +140 37.5
4 EW +200 92.5
Stefan Masternak -Marek Piechociński 5 EW -690 47.5
6 EW -200 20.0
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 7 EW +620 22.5
8 EW -200 5.3
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 9 EW +660 92.5
10 EW +200 72.5

Wynik 51.5
+/- 0.0
Razem 51.5