Historia pary nr 4
Grażyna Busse -Piotr Busse

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 1 NS -170 20.0
2 NS -100 7.5
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziński 3 NS -170 47.5
4 NS -800 0.0
Piotr Jassem -Paweł Jassem 5 NS +690 52.5
6 NS +100 47.5
Marek Janik -Henryk Duszyński 7 NS -650 30.0
8 NS -150 42.1
Jerzy Stypiński -Stefan Samól 9 NS -600 55.0
10 NS -200 27.5

Wynik 32.9
+/- 0.0
Razem 32.9