Historia pary nr 40
Marek Gielnik -Jerzy Nowak

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stefan Masternak -Marek Piechociński 1 EW +170 80.0
2 EW -140 45.0
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 3 EW +500 72.5
4 EW-1430 15.0
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 5 EW-1430 5.0
6 EW +140100.0
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 7 EW +620 22.5
8 EW +150 57.8
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 9 EW +600 45.0
10 EW +200 72.5

Wynik 51.5
+/- 0.0
Razem 51.5