Historia pary nr 5
Ryszard Olenderek -Marek Więcek

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Janik -Henryk Duszyński 1 NS -130 40.0
2 NS +630 100.0
Jerzy Stypiński -Stefan Samól 3 NS -620 10.0
4 NS+1660 100.0
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 5 NS +680 25.0
6 NS +100 47.5
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziński 7 NS -650 30.0
8 NS +50 57.8
Piotr Jassem -Paweł Jassem 9 NS +100 100.0
10 NS -500 2.5

Wynik 51.2
+/- 0.0
Razem 51.2