Historia pary nr 14
Piotr Portala -Krzysztof Stakiewicz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 11 NS -140 52.5
12 NS -110 47.5
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziski 13 NS +100 34.2
14 NS -250 0.0
Piotr Jassem -Pawe Jassem 15 NS -140 0.0
16 NS -150 17.5
Marek Janik -Henryk Duszyski 17 NS +170 85.0
18 NS +630 12.5
Jerzy Stypiski -Stefan Saml 19 NS +430 5.0
20 NS +200 67.5

Wynik 32.1
+/- 0.0
Razem 32.1