Historia pary nr 16
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Wodzimierz Bk -Krzysztof Krause 11 EW +400 95.0
12 EW +90 40.0
Krzysztof Brudka -Kazimierz Omernik 13 EW -110 50.0
14 EW -300 52.5
Jan Grygier -Jan Weber 15 EW +110 70.0
16 EW -110 35.0
Janusz Kocielny -Przemysaw Machowczyk 17 EW +50 67.5
18 EW -650 47.5
Zofia Mikoajczyk -Ewa Mielcarzewicz 19 EW -460 62.5
20 EW -200 32.5

Wynik 55.2
+/- 0.0
Razem 55.2