Historia pary nr 29
Maciej Sobieralski -Marek Szukała

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Robert Górny -Rajmund Wiśniewski 11 NS -140 52.5
12 NS +140 100.0
Piotr Tuczyński -Tomasz Metelski 13 NS -130 18.5
14 NS +300 47.5
Ryszard Olenderek -Marek Więcek 15 NS -110 30.0
16 NS -50 35.0
Grażyna Busse -Piotr Busse 17 NS -50 32.5
18 NS +630 12.5
Andrzej Malenta -Roman Garski 19 NS +920 95.0
20 NS +200 67.5

Wynik 49.1
+/- 0.0
Razem 49.1