Historia pary nr 30
Stanisław Janik -Janusz Zwierzyński

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Grażyna Busse -Piotr Busse 11 NS +50 92.5
12 NS +50 77.5
Andrzej Malenta -Roman Garski 13 NS +110 50.0
14 NS -50 27.5
Robert Górny -Rajmund Wiśniewski 15 NS +100 85.0
16 NS +110 65.0
Piotr Tuczyński -Tomasz Metelski 17 NS -50 32.5
18 NS +800 95.0
Ryszard Olenderek -Marek Więcek 19 NS +920 95.0
20 NS +200 67.5

Wynik 68.7
+/- 0.0
Razem 68.7