Historia pary nr 32
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 11 EW +140 47.5
12 EW +110 52.5
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 13 EW -110 50.0
14 EW -460 10.0
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 15 EW +110 70.0
16 EW +200 90.0
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 17 EW -110 42.5
18 EW -650 47.5
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 19 EW -920 5.0
20 EW +600 95.0

Wynik 51.0
+/- 0.0
Razem 51.0