Historia pary nr 34
Marek Janik -Henryk Duszyński

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 11 EW +140 47.5
12 EW +110 52.5
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 13 EW -150 10.6
14 EW -400 40.0
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 15 EW +110 70.0
16 EW -470 10.0
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 17 EW -170 15.0
18 EW -630 87.5
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 19 EW -490 25.0
20 EW +130 80.0

Wynik 43.8
+/- 0.0
Razem 43.8