Historia pary nr 36
Mirosław Małecki -Paweł Małecki

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 11 NS -140 52.5
12 NS -110 47.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 13 NS +130 68.3
14 NS +500 100.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 15 NS +100 85.0
16 NS -150 17.5
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 17 NS +140 65.0
18 NS +650 52.5
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 19 NS +460 37.5
20 NS +200 67.5

Wynik 59.3
+/- 0.0
Razem 59.3