Historia pary nr 37
Józef Grewling -Włodzimierz Kozicki

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 11 NS -110 75.0
12 NS -200 20.0
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 13 NS +140 81.5
14 NS -50 27.5
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 15 NS +100 85.0
16 NS +110 65.0
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 17 NS +400 97.5
18 NS+1400 100.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 19 NS +460 37.5
20 NS +200 67.5

Wynik 65.6
+/- 0.0
Razem 65.6