Historia pary nr 39
Jolanta Ziętara -Rafał Junik

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 11 NS -140 52.5
12 NS -400 10.0
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 13 NS +140 81.5
14 NS -50 27.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 15 NS -110 30.0
16 NS -100 30.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 17 NS +150 72.5
18 NS +680 90.0
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 19 NS +460 37.5
20 NS +100 30.0

Wynik 46.1
+/- 0.0
Razem 46.1