Historia pary nr 40
Marek Gielnik -Jerzy Nowak

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 11 NS +50 92.5
12 NS -400 10.0
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 13 NS +130 68.3
14 NS +460 90.0
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 15 NS +150 100.0
16 NS +110 65.0
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 17 NS -100 10.0
18 NS +650 52.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 19 NS +460 37.5
20 NS +200 67.5

Wynik 59.3
+/- 0.0
Razem 59.3