Historia pary nr 41
Krzysztof Brudka -Kazimierz Omernik

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stefan Masternak -Marek Piechociński 11 NS -170 22.5
12 NS -150 30.0
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 13 NS +110 50.0
14 NS +300 47.5
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 15 NS +100 85.0
16 NS +500 95.0
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 17 NS +100 50.0
18 NS +650 52.5
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 19 NS +460 37.5
20 NS +200 67.5

Wynik 53.7
+/- 0.0
Razem 53.7