Historia pary nr 6
Wodzimierz Bk -Krzysztof Krause

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 11 NS -400 5.0
12 NS -90 60.0
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 13 NS +100 34.2
14 NS +400 60.0
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski 15 NS -110 30.0
16 NS -110 25.0
Stefan Masternak -Marek Piechociski 17 NS -50 32.5
18 NS +650 52.5
Aleksander Nowakowski -Przemysaw Weymann 19 NS +490 75.0
20 NS +200 67.5

Wynik 44.1
+/- 0.0
Razem 44.1