Historia pary nr 7
Jan Grygier -Jan Weber

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski 11 NS -140 52.5
12 NS -110 47.5
Aleksander Nowakowski -Przemysaw Weymann 13 NS -500 0.1
14 NS -100 10.0
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 15 NS -110 30.0
16 NS +110 65.0
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 17 NS -50 32.5
18 NS +650 52.5
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 19 NS +460 37.5
20 NS -600 5.0

Wynik 33.2
+/- 0.0
Razem 33.2