Historia pary nr 9
Sławomir Czapliński -Jarosław Hilbrecht

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 11 NS -170 22.5
12 NS +50 77.5
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski 13 NS 40/60 40.0
14 NS -50 27.5
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 15 NS -110 30.0
16 NS -380 2.5
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 17 NS +170 85.0
18 NS +650 52.5
Stefan Masternak -Marek Piechociński 19 NS +170 0.0
20 NS -150 15.0

Wynik 35.2
+/- 0.0
Razem 35.2