Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2


Nasz Sponsor M1


Nasz Sponsor Axe-Consulting
Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Odwiedziło nas:
354
gości
Wyniki z innych imprez


Wyniki Otwartych Mistrzostw Handlowców
M1 2.X.2005 Sesja 2

ROZDANIE NR  1

N/NIKT    A5
          Q
          AQJ653
          Q1096
  K63           J9742
  AK1032        J965
  K74           2
  73            K84
          Q108
          874
          1098
          AJ52

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23  17  średnia  50.0  50.0
   9   3  130      13.3  86.7
  21  19  170      56.1  43.9
  11   5  170      56.1  43.9
  15   7  170      56.1  43.9
  12  18  170      56.1  43.9
  10   4  500      92.8   7.2
  22  20  150      25.6  74.5

  24   6      -50   1.1  98.9
  16   8  500      92.8   7.2ROZDANIE NR  2

E/NS      A87
          J
          KJ6
          1085432
  109632        KJ54
  103           8542
  Q52           10983
  AJ9           Q
          Q
          AKQ976
          A74
          K76

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23  17  średnia  50.0  50.0
   9   3  630      31.7  68.3
  21  19     -100   7.2  92.8
  11   5  630      31.7  68.3
  15   7  650      74.4  25.6
  12  18  650      74.4  25.6
  10   4  650      74.4  25.6
  22  20  650      74.4  25.6

  24   6     -100   7.2  92.8
  16   8  650      74.4  25.6ROZDANIE NR  3

S/EW      AQ974
          875
          54
          AQ10
  105           KJ62
  AJ9           Q432
  QJ872         63
  642           J75
          83
          K106
          AK109
          K983

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   5   7      -50  43.2  56.8
  23  13  średnia  50.0  50.0
   9  11  110      70.6  29.4
  17  19     -100   8.8  91.3
   1  21  50% 60%  50.0  60.0
   6   8      -50  43.2  56.8
  12  14      -50  43.2  56.8
  10  24  400      84.3  15.7

  18  20  500      98.1   1.9
   2  22     -100   8.8  91.3ROZDANIE NR  4

W/OBIE    104
          K7
          K72
          AQJ1032
  AK762         J983
  965           AJ43
  A6            853
  954           76
          Q5
          Q1082
          QJ1094
          K8

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   5   7     -200   7.2  92.8
  23  13  średnia  50.0  50.0
   9  11  110      37.8  62.2
  17  19  130      56.1  43.9
   1  21  200      80.6  19.4
   6   8  600      98.9   1.1
  12  14  130      56.1  43.9
  10  24  200      80.6  19.4

  18  20     -200   7.2  92.8
   2  22     -110  25.6  74.5ROZDANIE NR  5

N/NS      A954
          K92
          QJ109
          A4
  J763          10
  AJ1075        Q63
  K             A87652
  J65           K98
          KQ82
          84
          43
          Q10732

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11   3  140      43.9  56.1
  21  15     -530   1.1  98.9
  23   7  średnia  50.0  50.0
   9   1  140      43.9  56.1
  13  19  620      98.9   1.1
  24   4  300      74.4  25.6
  22  16  600      86.7  13.3
  12   8   50      13.3  86.7

  10   2  140      43.9  56.1
  14  20  140      43.9  56.1ROZDANIE NR  6

E/EW      AJ10
          105
          KQ865
          1072
  KQ9863        2
  98762         AQ
  2             J109743
  5             Q964
          754
          KJ43
          A
          AKJ83

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11   3  200       1.1  98.9
  21  15 1400      98.9   1.1
  23   7  średnia  50.0  50.0
   9   1  460      74.4  25.6
  13  19  400      25.6  74.5
  24   4  400      25.6  74.5
  22  16  430      56.1  43.9
  12   8  500      86.7  13.3

  10   2  430      56.1  43.9
  14  20  400      25.6  74.5ROZDANIE NR  7

S/OBIE    108
          764
          Q8432
          K84
  J953          KQ742
  Q952          83
  J9            76
  Q93           J1075
          A6
          AKJ10
          AK105
          A62

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  21  13  630      31.7  68.3
   1  11  630      31.7  68.3
  17   3  630      31.7  68.3
  23  15  średnia  50.0  50.0
   9   5  210       1.1  98.9
  22  14  720      98.9   1.1
   2  24  660      68.3  31.7
  18   4  630      31.7  68.3

  12  16  660      68.3  31.7
  10   6  690      86.7  13.3ROZDANIE NR  8

W/NIKT    Q87532
          A10873
          3
          3
  AJ9           K64
  5             KQJ96
  10742         9
  K9854         Q1062
          10
          42
          AKQJ865
          AJ7

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  21  13     -100  19.4  80.6
   1  11  110      56.1  43.9
  17   3     -100  19.4  80.6
  23  15  średnia  50.0  50.0
   9   5  110      56.1  43.9
  22  14  430      92.8   7.2
   2  24  100      37.8  62.2
  18   4     -300   1.1  98.9

  12  16  430      92.8   7.2
  10   6  400      74.4  25.6ROZDANIE NR  9

N/EW      K10984
          2
          K102
          Q1095
  A2            763
  AK763         984
  83            A654
  KJ73          A86
          QJ5
          QJ105
          QJ97
          42

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15  19  110      37.8  62.2
  17   7  200      68.3  31.7
   1   5  100      19.4  80.6
  13  11  300      98.9   1.1
  23   3  średnia  50.0  50.0
  16  20  100      19.4  80.6
  18   8  200      68.3  31.7
   6   2  200      68.3  31.7

  14  24  200      68.3  31.7
  12   4     -140   1.1  98.9ROZDANIE NR 10

E/OBIE    AK3
          J975
          84
          AQ97
  85            QJ109642
  KQ1043        6
  Q106          AJ75
  842           3
          7
          A82
          K932
          KJ1065

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15  19  200      62.2  37.8
  17   7     -100   1.1  98.9
   1   5  600      92.8   7.2
  13  11  200      62.2  37.8
  23   3  średnia  50.0  50.0
  16  20  600      92.8   7.2
  18   8  200      62.2  37.8
   6   2  100      19.4  80.6

  14  24  120      37.8  62.2
  12   4  100      19.4  80.6ROZDANIE NR 11

S/NIKT    K9
          1092
          543
          A9642
  J65           A108732
  AJ864         K
  8             J10762
  KQ108         5
          Q4
          Q753
          AKQ9
          J73

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   9  17     -300  33.5  66.5
   3  19      -50  83.0  17.0
  13  15     -170  50.0  50.0
  21   5    -1270   0.5  99.5
   7   1  300      99.5   0.5
  10  18     -500  11.5  88.5
   4  20     -170  50.0  50.0
  14  16     -140  66.5  33.5

  22   6     -420  22.5  77.5
   8   2      -50  83.0  17.0ROZDANIE NR 12

W/NS      Q106
          10764
          K64
          A52
  A982          743
  KJ3           A
  A983          QJ5
  K3            QJ10986
          KJ5
          Q9852
          1072
          74

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   9  17     -460  39.0  61.0
   3  19     -400  88.5  11.5
  13  15     -460  39.0  61.0
  21   5     -460  39.0  61.0
   7   1     -460  39.0  61.0
  10  18     -460  39.0  61.0
   4  20     -460  39.0  61.0
  14  16     -460  39.0  61.0

  22   6     -150  99.5   0.5
   8   2     -460  39.0  61.0ROZDANIE NR 13

N/OBIE    Q10
          107643
          1086
          A63
  A97           KJ83
  AQJ952        8
  3             QJ972
  952           K104
          6542
          K
          AK54
          QJ87

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23   1  średnia  50.0  50.0
   9  13     -140  30.0  70.0
  11  19   90      90.0  10.0
   7   3     -110  70.0  30.0
  17  21     -140  30.0  70.0
  15   5     -140  30.0  70.0
  12   2     -110  70.0  30.0
  10  14     -110  70.0  30.0

  24  20     -140  30.0  70.0
   8   4     -170   0.0 100.0
  18  22  100     100.0   0.0
  16   6     -140  30.0  70.0

ROZDANIE NR 14

E/NIKT    J87543
          J
          A75
          QJ9
  109           K2
  652           KQ97
  9642          103
  8753          AK642
          AQ6
          A10843
          KQJ8
          10

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23   1  średnia  50.0  50.0
   9  13  480      75.0  25.0
  11  19  110       0.0 100.0
   7   3  230      40.0  60.0
  17  21  480      75.0  25.0
  15   5  480      75.0  25.0
  12   2  130      10.0  90.0
  10  14  480      75.0  25.0

  24  20  150      20.0  80.0
   8   4  170      30.0  70.0
  18  22  480      75.0  25.0
  16   6  480      75.0  25.0

ROZDANIE NR 15

S/NS      A1065
          AJ43
          1073
          54
  KQ8           J4
  2             Q98
  J86           A954
  AQ8732        K1096
          9732
          K10765
          KQ2
          J

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23   5  średnia  50.0  50.0
   9   7  100      80.0  20.0
   1  19   50      65.0  35.0
  15  11     -110  25.0  75.0
  13  17   50      65.0  35.0
   3  21     -110  25.0  75.0
  12   6     -100  50.0  50.0
  10   8  300     100.0   0.0

   2  20     -110  25.0  75.0
  16  24     -200   0.0 100.0
  14  18     -110  25.0  75.0
   4  22  150      90.0  10.0

ROZDANIE NR 16

W/EW      J107
          5
          A9654
          KQJ6
  AK942         Q63
  K97           108632
  J2            KQ107
  874           10
          85
          AQJ4
          83
          A9532

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23   5  średnia  50.0  50.0
   9   7  130      75.0  25.0
   1  19  200     100.0   0.0
  15  11  130      75.0  25.0
  13  17     -530   0.0 100.0
   3  21     -100  25.0  75.0
  12   6  130      75.0  25.0
  10   8  110      45.0  55.0

   2  20  110      45.0  55.0
  16  24     -100  25.0  75.0
  14  18     -170  10.0  90.0
   4  22  130      75.0  25.0

ROZDANIE NR 17

N/NIKT    J8
          Q1073
          A1094
          A72
  1095          AQ6
  A864          K9
  8632          K7
  Q4            J109863
          K7432
          J52
          QJ5
          K5

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23  21  średnia  50.0  50.0
   9  15     -180   5.0  95.0
   5  19     -150  25.0  75.0
   3   1      -50  90.0  10.0
   7  13     -110  45.0  55.0
  11  17     -100  65.0  35.0
  12  22   90     100.0   0.0
  10  16      -90  80.0  20.0

   6  20     -150  25.0  75.0
   4   2     -110  45.0  55.0
   8  14     -180   5.0  95.0
  24  18     -100  65.0  35.0

ROZDANIE NR 18

E/NS      K10
          A942
          J873
          AQ8
  J5            9763
  J105          3
  65            AKQ94
  KJ10963       542
          AQ842
          KQ876
          102
          7

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23  21  średnia  50.0  50.0
   9  15  630      55.0  45.0
   5  19  630      55.0  45.0
   3   1  650      75.0  25.0
   7  13  660      90.0  10.0
  11  17  620      25.0  75.0
  12  22  680     100.0   0.0
  10  16  620      25.0  75.0

   6  20  650      75.0  25.0
   4   2  620      25.0  75.0
   8  14     -200   0.0 100.0
  24  18  620      25.0  75.0