ROZDANIE NR 17

N/NIKT    J8
          Q1073
          A1094
          A72
  1095          AQ6
  A864          K9
  8632          K7
  Q4            J109863
          K7432
          J52
          QJ5
          K5

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23  21  średnia  50.0  50.0
   9  15     -180   5.0  95.0
   5  19     -150  25.0  75.0
   3   1      -50  90.0  10.0
   7  13     -110  45.0  55.0
  11  17     -100  65.0  35.0
  12  22   90     100.0   0.0
  10  16      -90  80.0  20.0

   6  20     -150  25.0  75.0
   4   2     -110  45.0  55.0
   8  14     -180   5.0  95.0
  24  18     -100  65.0  35.0