Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki z innych imprez


Historia pary nr 25
Przemysław Weymann -Włodzimierz Kwiatkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mieczysław Szczechowiak -Bogdan Miziński 1 NS -50 31.8
2 NS -450 50.0
Janusz Michalec -Ryszard Zieliński 3 NS -50 18.1
4 NS +500 31.8
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 5 NS 4 pasy 81.8
6 NS +110 36.3
Jarosław Frąckowiak -Marek Piechociński 7 NS -200 45.4
8 NS -170 27.2
Olgierd Rodziewicz-Bielewicz-Paweł Marek 9 NS -620 45.4
10 NS -650100.0
Przemysław Ochociński -Marcin Pędziński 11 NS -420 59.0
12 NS -110 36.3
Stanisław Zakrzewski -Piotr Jassem 13 NS +600 81.8
14 NS -50 4.5
Włodzimierz Łysenko -Marek Juszczak 15 EW -110 0.4
16 EW +600 50.0
Alicja Dykier -Michał Nowaczyk 17 EW -90 40.9
18 EW -650 27.2
Marek Domagała -Jarosław Lubczyński 19 EW +50 63.6
20 EW +1430 77.2
Jan Grygier -Jan Sibilski 21 EW +480100.0
22 EW -420 18.1
Roman Mączkowski -Marek Kaczor 27 NS +100 86.3
28 NS -120 36.3

Wynik 47.9
+/- 0.0
Razem 47.9