Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki z innych imprez


Historia pary nr 9
Stanisław Janik -Janusz Zwierzyński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Frąckowiak -Marek Piechociński 1 EW +50 68.1
2 EW +480 84.7
Olgierd Rodziewicz-Bielewicz-Paweł Marek 3 EW -210 13.6
4 EW -620 40.9
Mirosław Małecki -Paweł Małecki 5 EW +100 36.3
6 EW +50100.0
Stanisław Zakrzewski -Piotr Jassem 11 NS -420 59.0
12 NS -110 36.3
Włodzimierz Łysenko -Marek Juszczak 13 NS +130 50.0
14 NS +140 54.5
Alicja Dykier -Michał Nowaczyk 15 NS +90 69.8
16 NS -630 18.1
Marek Domagała -Jarosław Lubczyński 17 NS +110 77.2
18 NS -100 4.5
Jan Grygier -Jan Sibilski 19 NS +130 81.8
20 NS -1430 22.7
Dariusz Kurzawski -Maciej Mizerka 21 NS -170 81.8
22 NS +420 81.8
Mieczysław Szczechowiak -Bogdan Miziński 23 NS +200 27.2
24 NS +50 72.7
Janusz Michalec -Ryszard Zieliński 25 NS -140 63.6
26 NS +110 40.9
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 27 EW +660100.0
28 EW +150 90.9

Wynik 57.3
+/- 0.0
Razem 57.3