Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki z innych imprez


Wyniki Grand Prix Wielkopolski
Szamotu│y 17.IX.2005
Sesja 1

ROZDANIE NR  1

N/NIKT    9
          AK8632
          J
          KQ1083
  A108654       7
  107           QJ954
  K982          10643
  7             J54
          KQJ32
          ==
          AQ75
          A962

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  27  26      -50  31.8  68.2
  25  22      -50  31.8  68.2
  23  18      -50  31.8  68.2
  21  14  920      90.9   9.1
  19  10 1000     100.0   0.0
  17   6      -50  31.8  68.2
  15  28      -50  31.8  68.2
  13  24  460      77.3  22.7
  20  11  460      77.3  22.7
  16   9      -50  31.8  68.2
  12   7      -50  31.8  68.2
   8   5      -50  31.8  68.2

ROZDANIE NR  2

E/NS      K9842
          2
          KQJ3
          J62
  A1073         6
  A975          QJ43
  764           A108
  A4            KQ973
          QJ5
          K1086
          952
          1085

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  27  26     -590   0.4  99.6
  25  22     -450  50.0  50.0
  23  18     -450  50.0  50.0
  21  14     -450  50.0  50.0
  19  10     -450  50.0  50.0
  17   6     -420  79.8  20.2
  15  28  40% 60%  40.0  60.0
  13  24  200      99.6   0.4
  20  11     -480  15.3  84.7
  16   9     -480  15.3  84.7
  12   7   50      89.7  10.3
   8   5     -450  50.0  50.0

ROZDANIE NR  3

S/EW      AQ863
          J2
          J106
          AJ4
  J75           1092
  K974          AQ1086
  AQ92          85
  53            Q97
          K4
          53
          K743
          K10862

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   1  28  500     100.0   0.0
  27  24   90      50.0  50.0
  25  20      -50  18.2  81.8
  23  16      -50  18.2  81.8
  21  12  170      63.6  36.4
  19   8      -50  18.2  81.8
  17   2   90      50.0  50.0
  15  26  210      86.4  13.6
  22  13  200      72.7  27.3
  18  11      -50  18.2  81.8
  14   9  210      86.4  13.6
  10   7      -50  18.2  81.8

ROZDANIE NR  4

W/OBIE    32
          KJ732
          A8
          KQ97
  KQJ1097       A64
  Q             95
  107           KQ642
  8432          J65
          85
          A10864
          J953
          A10

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   1  28  620      59.1  40.9
  27  24  680      90.9   9.1
  25  20  500      31.8  68.2
  23  16  620      59.1  40.9
  21  12  620      59.1  40.9
  19   8     -100   9.1  90.9
  17   2  680      90.9   9.1
  15  26     -140   0.0 100.0
  22  13  680      90.9   9.1
  18  11  500      31.8  68.2
  14   9  620      59.1  40.9
  10   7  170      18.2  81.8

ROZDANIE NR  5

N/NS      K8753
          QJ865
          J2
          7
  AQ4           J96
  942           A3
  K63           1087
  Q1063         AK854
          102
          K107
          AQ954
          J92

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   3   2     -400   4.5  95.5
   1  26      -90  72.7  27.3
  27  22     -110  50.0  50.0
  25  18  4 pasy   81.8  18.2
  23  14     -110  50.0  50.0
  21  10   50      95.5   4.5
  19   4   50      95.5   4.5
  17  28     -150  31.8  68.2
  24  15     -280  18.2  81.8
  20  13     -400   4.5  95.5
  16  11     -150  31.8  68.2
  12   9     -100  63.6  36.4

ROZDANIE NR  6

E/EW      KQ85
          J4
          K1095
          973
  A107          9643
  A962          K853
  83            J64
  A1042         J8
          J2
          Q107
          AQ72
          KQ65

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   3   2  120      72.7  27.3
   1  26  120      72.7  27.3
  27  22  110      36.4  63.6
  25  18  110      36.4  63.6
  23  14   90      13.6  86.4
  21  10  120      72.7  27.3
  19   4  120      72.7  27.3
  17  28  120      72.7  27.3
  24  15   90      13.6  86.4
  20  13  110      36.4  63.6
  16  11  150     100.0   0.0
  12   9      -50   0.0 100.0

ROZDANIE NR  7

S/OBIE    AK62
          QJ5
          AJ109
          32
  J             Q109754
  7432          A9
  K762          Q4
  K1054         QJ7
          83
          K1086
          853
          A986

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   5   4  120      90.9   9.1
   3  28  120      90.9   9.1
   1  24     -670  13.6  86.4
  27  20  120      90.9   9.1
  25  16     -200  45.5  54.5
  23  12   90      72.7  27.3
  21   6     -670  13.6  86.4
  19   2     -670  13.6  86.4
  26  17     -100  63.6  36.4
  22  15     -670  13.6  86.4
  18  13     -200  45.5  54.5
  14  11     -200  45.5  54.5

ROZDANIE NR  8

W/NIKT    A94
          952
          9832
          1032
  KJ106         7532
  K86           AQ3
  105           Q4
  A976          QJ85
          Q8
          J1074
          AKJ76
          K4

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   5   4      -50  90.9   9.1
   3  28     -170  27.3  72.7
   1  24     -140  72.7  27.3
  27  20   90     100.0   0.0
  25  16     -170  27.3  72.7
  23  12     -170  27.3  72.7
  21   6     -420   0.0 100.0
  19   2     -150  54.5  45.5
  26  17     -170  27.3  72.7
  22  15     -140  72.7  27.3
  18  13     -140  72.7  27.3
  14  11     -170  27.3  72.7

ROZDANIE NR  9

N/EW      J3
          J8432
          2
          Q7642
  Q852          A964
  AK75          Q
  A7            QJ86543
  K105          3
          K107
          1096
          K109
          AJ98

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   7   6     -600  59.1  40.9
   5   2     -650  31.8  68.2
   3  26  100      90.9   9.1
   1  22     -710   0.0 100.0
  27  18  100      90.9   9.1
  25  14     -620  45.5  54.5
  23   8     -150  72.7  27.3
  21   4     -600  59.1  40.9
  28  19  100      90.9   9.1
  24  17     -660  18.2  81.8
  20  15     -680   9.1  90.9
  16  13     -650  31.8  68.2

ROZDANIE NR 10

E/OBIE    943
          A2
          1092
          J6432
  AKJ           Q652
  QJ106         K97543
  AK            Q5
  AQ108         K
          1087
          8
          J87643
          975

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   7   6    -1430  72.7  27.3
   5   2    -1440  22.7  77.3
   3  26    -1430  72.7  27.3
   1  22    -1430  72.7  27.3
  27  18    -1440  22.7  77.3
  25  14     -650 100.0   0.0
  23   8    -1440  22.7  77.3
  21   4    -1430  72.7  27.3
  28  19    -1430  72.7  27.3
  24  17    -1440  22.7  77.3
  20  15    -1440  22.7  77.3
  16  13    -1440  22.7  77.3

ROZDANIE NR 11

S/NIKT    A432
          43
          J10983
          75
  KQ6           8
  K976          QJ852
  Q6            A75
  AQ92          KJ103
          J10975
          A10
          K42
          864

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   9   8     -420  59.1  40.9
   7   4     -450  13.6  86.4
   5  28     -420  59.1  40.9
   3  24     -420  59.1  40.9
   1  20     -420  59.1  40.9
  27  16     -420  59.1  40.9
  25  10     -420  59.1  40.9
  23   6     -420  59.1  40.9
   2  21   50     100.0   0.0
  26  19     -420  59.1  40.9
  22  17     -450  13.6  86.4
  18  15     -500   0.0 100.0

ROZDANIE NR 12

W/NS      Q842
          J9843
          Q105
          A
  AKJ96         5
  AQ105         K76
  83            K964
  Q4            K8653
          1073
          2
          AJ72
          J10972

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   9   8     -110  36.4  63.6
   7   4     -110  36.4  63.6
   5  28   50      68.2  31.8
   3  24  100      95.5   4.5
   1  20     -430   9.1  90.9
  27  16     -800   0.0 100.0
  25  10     -110  36.4  63.6
  23   6  100      95.5   4.5
   2  21     -400  18.2  81.8
  26  19   50      68.2  31.8
  22  17   50      68.2  31.8
  18  15   50      68.2  31.8

ROZDANIE NR 13

N/OBIE    K1076
          102
          KJ842
          74
  98            Q5432
  QJ5           K976
  Q10765        ==
  A63           Q1085
          AJ
          A843
          A93
          KJ92

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11  10  600      81.8  18.2
   9   6  130      50.0  50.0
   7   2  300      63.6  36.4
   5  26     -100   4.5  95.5
   3  22  130      50.0  50.0
   1  18  120      31.8  68.2
  27  12  630     100.0   0.0
  25   8  600      81.8  18.2
   4  23  110      18.2  81.8
  28  21  120      31.8  68.2
  24  19     -100   4.5  95.5
  20  17  600      81.8  18.2

ROZDANIE NR 14

E/NIKT    10543
          K1093
          K6
          542
  97            62
  AQ86          752
  AQ92          J7543
  Q98           KJ3
          AKQJ8
          J4
          108
          A1076

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11  10  140      54.5  45.5
   9   6  140      54.5  45.5
   7   2  140      54.5  45.5
   5  26  140      54.5  45.5
   3  22  140      54.5  45.5
   1  18      -50   4.5  95.5
  27  12  140      54.5  45.5
  25   8      -50   4.5  95.5
   4  23  140      54.5  45.5
  28  21  140      54.5  45.5
  24  19  170     100.0   0.0
  20  17  140      54.5  45.5

ROZDANIE NR 15

S/NS      986
          Q10652
          108
          A94
  Q72           J1053
  A973          KJ4
  KJ2           965
  1082          KJ5
          AK4
          8
          AQ743
          Q763

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13  12   90      69.8  30.2
  11   8     -200  10.3  89.7
   9   4   90      69.8  30.2
   7  28     -200  10.3  89.7
   5  24   90      69.8  30.2
   3  20   90      69.8  30.2
   1  14  60% 60%  60.0  60.0
  27  10   90      69.8  30.2
   6  25  110      99.6   0.4
   2  23     -110  30.2  69.8
  26  21     -200  10.3  89.7
  22  19   50      40.1  59.9

ROZDANIE NR 16

W/EW      AQ53
          543
          842
          763
  J92           764
  10972         A
  AK10          QJ973
  KQ4           AJ108
          K108
          KQJ86
          65
          952

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13  12     -500  63.6  36.4
  11   8     -630  18.2  81.8
   9   4     -630  18.2  81.8
   7  28     -630  18.2  81.8
   5  24     -150  81.8  18.2
   3  20     -180  72.7  27.3
   1  14     -630  18.2  81.8
  27  10  200     100.0   0.0
   6  25     -600  50.0  50.0
   2  23     -600  50.0  50.0
  26  21  100      90.9   9.1
  22  19     -630  18.2  81.8

ROZDANIE NR 17

N/NIKT    Q10876
          K54
          Q109
          Q8
  32            AJ95
  10932         QJ87
  AK753         ==
  K10           97642
          K4
          A6
          J8642
          AJ53

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15  14      -50  31.8  68.2
  13  10     -100   9.1  90.9
  11   6  110      77.3  22.7
   9   2  110      77.3  22.7
   7  26      -50  31.8  68.2
   5  22  150      95.5   4.5
   3  16      -50  31.8  68.2
   1  12      -50  31.8  68.2
   8  27     -530   0.0 100.0
   4  25   90      59.1  40.9
  28  23  150      95.5   4.5
  24  21   90      59.1  40.9

ROZDANIE NR 18

E/NS      Q109873
          K965
          Q
          AQ
  A5            6
  A842          QJ107
  5432          A97
  J92           108654
          KJ42
          3
          KJ1086
          K73

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15  14  650      72.7  27.3
  13  10  650      72.7  27.3
  11   6  620      27.3  72.7
   9   2     -100   4.5  95.5
   7  26  620      27.3  72.7
   5  22  650      72.7  27.3
   3  16  650      72.7  27.3
   1  12  620      27.3  72.7
   8  27  650      72.7  27.3
   4  25  650      72.7  27.3
  28  23  650      72.7  27.3
  24  21     -100   4.5  95.5

ROZDANIE NR 19

S/EW      2
          A105
          AKJ543
          K86
  KQJ9874       3
  93            KQ74
  Q             962
  A97           J5432
          A1065
          J862
          1087
          Q10

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  17  16  100      63.6  36.4
  15  12     -100  13.6  86.4
  13   8      -50  36.4  63.6
  11   4  400     100.0   0.0
   9  28  130      81.8  18.2
   7  24     -100  13.6  86.4
   5  18  100      63.6  36.4
   3  14     -140   0.0 100.0
  10   1  200      90.9   9.1
   6  27  100      63.6  36.4
   2  25      -50  36.4  63.6
  26  23      -50  36.4  63.6

ROZDANIE NR 20

W/OBIE    962
          A94
          A10865
          84
  QJ10873       AK54
  K6            Q108
  ==            Q2
  AKQJ5         9763
          ==
          J7532
          KJ9743
          102

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  17  16     -680  81.8  18.2
  15  12    -1430  22.7  77.3
  13   8     -680  81.8  18.2
  11   4     -680  81.8  18.2
   9  28    -1430  22.7  77.3
   7  24     -680  81.8  18.2
   5  18     -800  54.5  45.5
   3  14    -1430  22.7  77.3
  10   1     -680  81.8  18.2
   6  27    -1430  22.7  77.3
   2  25    -1430  22.7  77.3
  26  23    -1430  22.7  77.3

ROZDANIE NR 21

N/NS      Q52
          AJ104
          K
          KJ876
  KJ743         A10986
  Q76           K52
  J74           A
  Q5            A1043
          ==
          983
          Q10986532
          92

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  19  18     -420  36.4  63.6
  17  14     -420  36.4  63.6
  15  10     -420  36.4  63.6
  13   6     -420  36.4  63.6
  11   2     -420  36.4  63.6
   9  26     -170  81.8  18.2
   7  20     -420  36.4  63.6
   5  16     -200  72.7  27.3
  12   3     -420  36.4  63.6
   8   1   50      95.5   4.5
   4  27   50      95.5   4.5
  28  25     -480   0.0 100.0

ROZDANIE NR 22

E/EW      AJ87
          1095
          K63
          K73
  532           109
  J74           Q862
  J98           AQ752
  9642          QJ
          KQ64
          AK3
          104
          A1085

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  19  18  420      81.8  18.2
  17  14  400      40.9  59.1
  15  10  420      81.8  18.2
  13   6     -100   4.5  95.5
  11   2      -50  18.2  81.8
   9  26  420      81.8  18.2
   7  20  400      40.9  59.1
   5  16  400      40.9  59.1
  12   3     -100   4.5  95.5
   8   1  420      81.8  18.2
   4  27  400      40.9  59.1
  28  25  420      81.8  18.2

ROZDANIE NR 23

S/OBIE    Q852
          AJ1073
          J87
          5
  9743          A10
  K2            864
  10942         K53
  Q102          AJ986
          KJ6
          Q95
          AQ6
          K743

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  21  20 1100     100.0   0.0
  19  16  600      45.5  54.5
  17  12  650      72.7  27.3
  15   8  650      72.7  27.3
  13   4  650      72.7  27.3
  11  28     -100   0.0 100.0
   9  22  200      27.3  72.7
   7  18  200      27.3  72.7
  14   5  650      72.7  27.3
  10   3  200      27.3  72.7
   6   1  650      72.7  27.3
   2  27  150       9.1  90.9

ROZDANIE NR 24

W/NIKT    J10
          103
          743
          AQJ873
  9632          AQ754
  AK764         J9
  108           KQ96
  K9            102
          K8
          Q852
          AJ52
          654

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  21  20   50      72.7  27.3
  19  16   50      72.7  27.3
  17  12      -50  45.5  54.5
  15   8     -140  22.7  77.3
  13   4     -100  36.4  63.6
  11  28     -300   9.1  90.9
   9  22   50      72.7  27.3
   7  18     -530   0.0 100.0
  14   5  200     100.0   0.0
  10   3   50      72.7  27.3
   6   1     -140  22.7  77.3
   2  27   50      72.7  27.3

ROZDANIE NR 25

N/EW      10862
          J98
          J1042
          K8
  AJ3           KQ754
  Q2            K1065
  A96           K53
  Q7642         5
          9
          A743
          Q87
          AJ1093

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23  22     -450   0.0 100.0
  21  18   50      86.4  13.6
  19  14     -300  50.0  50.0
  17  10     -430   9.1  90.9
  15   6   50      86.4  13.6
  13   2     -420  27.3  72.7
  11  24     -420  27.3  72.7
   9  20     -140  63.6  36.4
  16   7  150     100.0   0.0
  12   5     -100  72.7  27.3
   8   3     -420  27.3  72.7
   4   1     -300  50.0  50.0

ROZDANIE NR 26

E/OBIE    K107
          J6
          QJ1085
          AK2
  AQ43          9852
  98742         K
  ==            AK764
  Q763          1085
          J6
          AQ1053
          932
          J94

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  23  22  110      40.9  59.1
  21  18  110      40.9  59.1
  19  14  150      81.8  18.2
  17  10  150      81.8  18.2
  15   6  130      63.6  36.4
  13   2  110      40.9  59.1
  11  24  100      13.6  86.4
   9  20  110      40.9  59.1
  16   7     -100   0.0 100.0
  12   5  600     100.0   0.0
   8   3  150      81.8  18.2
   4   1  100      13.6  86.4

ROZDANIE NR 27

S/NIKT    82
          K1092
          J10843
          62
  KQ9           A753
  AJ864         3
  AK            765
  QJ5           A10987
          J1064
          Q75
          Q92
          K43

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  25  24  100      86.4  13.6
  23  20  100      86.4  13.6
  21  16     -630  36.4  63.6
  19  12  100      86.4  13.6
  17   8     -630  36.4  63.6
  15   4  100      86.4  13.6
  13  26     -630  36.4  63.6
  11  22     -630  36.4  63.6
  18   9     -660   0.0 100.0
  14   7     -630  36.4  63.6
  10   5     -630  36.4  63.6
   6   3     -630  36.4  63.6

ROZDANIE NR 28

W/NS      Q53
          7543
          74
          QJ63
  A104          9872
  K8            Q102
  AJ963         KQ8
  754           K109
          KJ6
          AJ96
          1052
          A82

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  25  24     -120  36.4  63.6
  23  20     -110  59.1  40.9
  21  16     -150   9.1  90.9
  19  12     -150   9.1  90.9
  17   8  200     100.0   0.0
  15   4      -90  77.3  22.7
  13  26     -120  36.4  63.6
  11  22     -110  59.1  40.9
  18   9     -150   9.1  90.9
  14   7     -120  36.4  63.6
  10   5      -90  77.3  22.7
   6   3  100      90.9   9.1