ROZDANIE NR 1
                           ZAPIS       %
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   1   6                 150      50.0  50.0
  11   8 SREDNIA         średnia  50.0  50.0
   5   2 3Px   E CK  -1  100      27.8  72.2
   9  20 4K    E T4  -1   50       5.6  94.4
  10   3 4Cx   S PW  +1  690      94.4   5.6
   7   4 4Cx   N KK  +1  690      94.4   5.6
  12  17                 100      27.8  72.2
  16  19                 150      50.0  50.0
  15  13                  50       5.6  94.4

  21  14                 590      66.7  33.3
  18  22                 650      77.8  22.2