ROZDANIE NR 4
                           ZAPIS       %
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   2   7                 620      66.7  33.3
   3   4 4P    S CA  =   620      66.7  33.3
  11   6 SREDNIA         średnia  50.0  50.0
   5  10 4P    S CA  =   620      66.7  33.3
   8  19 5Cx   W PA  -3  800     100.0   0.0
   1   9 3P    S CA  +1  170      27.8  72.2
  13  18                 620      66.7  33.3
  14  22 5P    S PW  -1     -100   5.6  94.4
  16  17                    -100   5.6  94.4

  15  21                 170      27.8  72.2
  12  20                 620      66.7  33.3