Historia pary nr 2
Kamila Wesołowska -Justyna Żmuda

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mateusz Andrzejewski-Marcin Giżycki 1 NS -450 30.1
2 NS -450 10.3
Krzysztof Mielnik -Bartosz Stępień 3 NS +100 89.6
4 NS +100 45.0
Maciej Bojarski -Michał Klukowski 5 NS -170 35.1
6 NS +300 94.6
Grzegorz Szklarz -Paweł Żochowski 7 EW 50/60 60.0
8 EW 50/60 60.0
Wojciech Stachnik -Grzegorz Wadas 9 NS -90 45.0
10 NS -600 45.0
Mateusz Mroczkowski -Adam Śmieszkoł 11 EW +100 59.9
12 EW -120 35.1
Paulina Pięciak -Martyna Szulczewska 13 EW -150 27.2
14 EW -50 77.2
Łukasz Golder -Tomasz Kapera 15 NS -430 0.4
16 NS +100 64.8
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 17 EW +100 81.8
18 EW +100 81.8
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński 19 EW +650 64.8
20 EW +100 50.0
Adam Krysa -Grzegorz Sikorski 1 EW +430 59.9
2 EW +420 30.1

Wynik 52.2
+/- 0.0
Razem 52.2