Historia pary nr 12
Mateusz Andrzejewski-Marcin Giżycki

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Wojciech Stachnik -Grzegorz Wadas 5 NS +170 0.0
6 NS +400 54.5
Krzysztof Mielnik -Bartosz Stępień 7 NS +100 100.0
8 NS -430 40.9
Maciej Bojarski -Michał Klukowski 9 NS -140 0.0
10 NS +650 89.6
Katarzyna Dufrat -Łukasz Gaweł 11 NS -150 54.5
12 NS +620 77.2
Sławomir Niajko -Jakub Wojcieszek 13 NS -670 0.0
14 NS +50 100.0
Danuta Kazmucha -Joanna Małecka 15 EW +200100.0
16 EW +140 59.0

Wynik 56.3
+/- 0.0
Razem 56.3