Historia pary nr 24
Sławomir Niajko -Jakub Wojcieszek

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Olga Jackiewicz -Aleksandra Wolska 5 NS+1370 50.0
6 NS +150 27.2
Michał Kania -Aleksander Krych 7 EW +140 22.7
8 EW -470 9.0
Krzysztof Mielnik -Bartosz Stępień 9 EW -110 59.0
10 EW +100 79.7
Wojciech Stachnik -Grzegorz Wadas 11 NS -100 81.8
12 NS +620 77.2
Mateusz Andrzejewski-Marcin Giżycki 13 EW +670100.0
14 EW -50 0.0
Paweł Bocian -Jakub Jagodziński 15 EW -50 9.0
16 EW +140 59.0

Wynik 47.9
+/- 0.0
Razem 47.9