Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki sesja 3
Protokoly sesja 3

Wyniki sesja 4
Protokoly sesja 4


Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Licznik wskazuje:
2490
odwiedzin
Wyniki z innych imprez


Historia pary nr 27
Stefan Masternak -Marek Piechociński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mirosław Grobelkiewicz -Paweł Kierszka 1 EW +50 87.4
2 EW +100 45.2
Andrzej Gruszecki -Zygfryd Banecki 3 EW +200100.0
4 EW +200 0.0
Piotr Busse -Grażyna Busse 5 EW +170 40.0
6 EW -100 20.0
Jan Kozera -Ryszard Hamling 7 EW +630 12.6
8 EW -400 12.6
Janusz Michalec -Krzysztof Krause 9 EW +660 47.6
10 EW +200 42.1

Wynik 40.7
+/- 0.0
Razem 40.7