Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki sesja 3
Protokoly sesja 3

Wyniki sesja 4
Protokoly sesja 4


Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Licznik wskazuje:
2386
odwiedzin
Wyniki z innych imprez


Historia pary nr 38
Janina Winnowicz -Andrzej Winnowicz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jolanta Jacoszek -Przemysaw Maliszewski 11 NS -500 0.0
12 NS +50 95.2
Tadeusz Lejwoda -Witold Szczepaniak 13 NS -100 4.7
14 NS +110 80.9
Wodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Latanowicz 15 NS +620 59.5
16 NS +420 88.1
Zbigniew Adamski -Zbigniew Albrecht 17 NS -50 23.8
18 NS +100 83.3
Jan Grygier -Dawid Orlenko 19 NS -50 78.5
20 NS -130 28.5

Wynik 54.2
+/- 0.0
Razem 54.2