Historia pary nr 33
Adam Kielichowski -

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 1 NS +300 96.4
2 NS +150 25.0
- 3 NS średnia 50.0
4 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 5 NS +600 48.2
6 NS +100 76.7
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 7 NS -120 53.5
8 NS -170 85.7
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 9 NS -930 3.5
10 NS+1430 96.4

Wynik 58.5
+/- 2.1
Razem 60.7