Historia pary nr 17
Mieczysław Magott -Ireneusz Kmiecik

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Krakowiak -Adam Suracki 1 EW -50 25.0
2 EW +400 96.2
Grzegorz Więcek -Marek Więcek 3 EW -430 23.2
4 EW -620 37.0
Jan Pędziński -Jan Staniewicz 5 EW +400100.0
6 EW +200 23.2
Przemysław Machowczyk -Ryszard Olenderek 7 EW -100 33.9
8 EW +430 33.9
Adam Kielichowski - 9 EW -200 16.0
10 EW -600 82.1

Wynik 47.0
+/- 0.0
Razem 47.0