Historia pary nr 19
Leszek Budulak -Jacek Młyńczyk

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Edward Buczkowski -Roman Zabłocki 11 EW -490 3.5
12 EW +100 55.3
Dariusz Pannek -Mirosław Powązka 13 EW -110 92.8
14 EW +110 78.5
Stefan Masternak -Marek Piechociński 15 EW -600 10.7
16 EW -120 8.9
Andrzej Bakota -Ireneusz Szulc 17 EW -50 23.2
18 EW +400 71.4
Paweł Szczygieł -Michał Hoffmann 19 EW +100 55.3
20 EW +150 48.2

Wynik 44.8
+/- 0.0
Razem 44.8