Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki z innych imprez


Historia pary nr 2
Marek Domagała -Jarosław Lubczyński

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Grygier -Jan Sibilski 3 NS +590 99.3
4 NS +500 90.3
Roman Mączkowski -Marek Kaczor 5 NS +100 40.1
6 NS +800 98.9
Janusz Michalec -Ryszard Zieliński 7 NS -600 1.0
8 NS -420 36.5
Dariusz Kurzawski -Maciej Mizerka 9 NS +490 72.4
10 NS +620 67.9
Włodzimierz Łysenko -Marek Juszczak 11 NS +50 94.0
12 NS +100 59.8
Przemysław Ochociński -Marcin Pędziński 13 EW +100 0.6
14 EW -90 50.0
Alicja Dykier -Michał Nowaczyk 15 EW -50 46.1
16 EW -200 3.8
Stanisław Zakrzewski -Piotr Jassem 17 EW +450 53.8
18 EW +1010 42.3

Wynik 53.5
+/- 0.0
Razem 53.5