Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki z innych imprez


Historia pary nr 22
Mieczysław Szczechowiak -Bogdan Miziński

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Włodzimierz Łysenko -Marek Juszczak 1 NS+1010 85.8
2 NS -420 45.5
Przemysław Ochociński -Marcin Pędziński 3 NS -50 41.0
4 NS +800 99.3
Alicja Dykier -Michał Nowaczyk 5 NS +170 64.6
6 NS -670 1.0
Jarosław Frąckowiak -Marek Piechociński 9 EW +50 81.4
10 EW -620 32.0
Jan Grygier -Jan Sibilski 11 EW +420 30.4
12 EW -100 40.1
Roman Mączkowski -Marek Kaczor 13 EW +300 85.8
14 EW +50 81.4
Janusz Michalec -Ryszard Zieliński 15 EW -50 46.1
16 EW +90 50.0
Dariusz Kurzawski -Maciej Mizerka 17 EW +450 53.8
18 EW +1520100.0

Wynik 58.6
+/- 0.0
Razem 58.6