Historia pary nr 15
Danuta Kazmucha -Joanna Małecka

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mateusz Mroczkowski -Adam Śmieszkoł 1 NS +150 72.7
2 NS -150 18.1
Kamila Wesołowska -Justyna Żmuda 3 NS -620 18.1
4 NS +200 59.0
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński 5 EW-1470 0.0
6 EW -110 50.0
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 7 EW +200 90.9
8 EW +50100.0
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 9 EW +800 54.5
10 EW -110 36.3
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak 11 EW -50 36.3
12 EW -150 0.0

Wynik 44.7
+/- 0.0
Razem 44.7