Historia pary nr 18
Katarzyna Dufrat -Łukasz Gaweł

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 1 NS +50 36.3
2 NS -90 54.5
Mateusz Mroczkowski -Adam Śmieszkoł 3 EW -100 18.1
4 EW +720100.0
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 5 NS +680 9.0
6 NS +140 81.8
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak 7 EW -110 54.5
8 EW -480 9.0
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński 9 EW +660 0.0
10 EW -200 13.6
Kamila Wesołowska -Justyna Żmuda 11 EW -50 36.3
12 EW +420 81.8

Wynik 41.2
+/- 0.0
Razem 41.2