Historia pary nr 19
Tomasz Jochymski -Wojciech Kaźmierczak

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Sławomir Niajko -Jakub Wojcieszek 1 EW -200 4.5
2 EW -100 9.0
Mateusz Andrzejewski-Marcin Giżycki 3 NS +100 81.8
4 NS +200 59.0
Michał Kania -Aleksander Krych 5 NS+1460 68.1
6 NS +200 90.9
Wojciech Stachnik -Grzegorz Wadas 7 NS -90 27.2
8 NS +450 54.5
Paulina Pięciak -Martyna Szulczewska 9 NS -680 72.7
10 NS +200 86.3
Grzegorz Szklarz -Paweł Żochowski 11 EW +300 90.9
12 EW +590 95.4

Wynik 61.7
+/- 0.0
Razem 61.7