Historia pary nr 8
Maciej Bojarski -Michał Klukowski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak 1 NS +50 36.3
2 NS -800 0.0
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 3 EW +100 45.4
4 EW -200 40.9
Mateusz Mroczkowski -Adam Śmieszkoł 5 NS +680 9.0
6 NS -50 13.6
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 7 EW -200 27.2
8 EW -450 45.4
Kamila Wesołowska -Justyna Żmuda 9 EW +680 27.2
10 EW -100 50.0
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński 11 NS -500 0.0
12 NS +50 72.7

Wynik 30.6
+/- 0.0
Razem 30.6