Historia pary nr 9
Krzysztof Mielnik -Bartosz Stępień

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński 1 EW +50 81.8
2 EW +90 45.4
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak 3 NS -140 40.9
4 NS +200 59.0
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 5 EW -710 68.1
6 EW -110 50.0
Kamila Wesołowska -Justyna Żmuda 7 EW -200 27.2
8 EW -450 45.4
Mateusz Mroczkowski -Adam Śmieszkoł 9 NS -680 72.7
10 NS -100 18.1
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 11 EW +170 81.8
12 EW -50 27.2

Wynik 51.5
+/- 0.0
Razem 51.5