Historia pary nr 11
Paulina Pięciak -Martyna Szulczewska

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mateusz Mroczkowski -Adam Śmieszkoł 13 NS -650 0.0
14 NS -110 36.3
Kamila Wesołowska -Justyna Żmuda 15 NS +120 40.0
16 NS +100 63.6
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński 17 EW -50 18.1
18 EW +420 18.1
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 19 EW +150 27.2
20 EW -630 4.5
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 1 EW -100 68.1
2 EW -620 31.8
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak 3 EW -400 40.0
4 EW +100 45.0

Wynik 32.7
+/- 0.0
Razem 32.7