Historia pary nr 12
Mateusz Andrzejewski-Marcin Giżycki

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Kamila Wesołowska -Justyna Żmuda 13 EW +600 27.2
14 EW -80 27.2
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 15 EW -100 74.7
16 EW +110100.0
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak 17 EW +110 50.0
18 EW -50 4.5
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński 19 NS -690 22.7
20 NS +100 9.0
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 1 NS+1400 95.4
2 NS -100 22.7
Mateusz Mroczkowski -Adam Śmieszkoł 3 EW -400 40.0
4 EW +730 89.6

Wynik 46.9
+/- 0.0
Razem 46.9