Historia pary nr 24
Sławomir Niajko -Jakub Wojcieszek

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 13 NS -630 13.6
14 NS -120 22.7
Mateusz Mroczkowski -Adam Śmieszkoł 15 EW -150 30.1
16 EW +100 86.3
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 17 NS -110 50.0
18 NS -450 31.8
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak 19 EW +690 77.2
20 EW -110 72.7
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński 1 EW +530 95.4
2 EW -600 45.4
Kamila Wesołowska -Justyna Żmuda 3 EW -400 40.0
4 EW +500 74.7

Wynik 53.3
+/- 0.0
Razem 53.3